برچسب: آفتاب یزد
کد خبر: ۶۹۹۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۶


مختصات به خصوصی داردهادی یزدانی پزشک و کارشناس در این... باره به آفتاب یزد گفت وقتی جهان در شرایط پاندمی... مقدم پزشک و کارشناس در این باره به آفتاب یزد... عفونی در این باره به آفتاب یزد گفت یک عده...
کد خبر: ۶۹۹۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۶


اما آفتاب یزد - رضا بردستانی بارها و بارها گفته...
کد خبر: ۶۹۹۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۶


زارع زاده کارشناس ارشد روانشناسی در این باره به آفتاب... یزد گفت دانشجویی که در دانشگاهی در شهر دیگری با...
کد خبر: ۶۹۷۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵


کد خبر: ۶۹۷۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵


کد خبر: ۶۹۷۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵


شود آفتاب یزد - رضا بردستانی دو سوی ماجرای انتخابات... این کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری افزایش داشته باشد و...
کد خبر: ۶۹۶۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۴


کد خبر: ۶۹۶۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۴


کد خبر: ۶۹۴۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳


کد خبر: ۶۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳


کد خبر: ۶۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳


به آفتاب مهربان زنی میانسال زیر آفتاب داغ ایستاده است... پناه آورده ایم به آفتاب مهربان این جمله را لری... زیر آفتابش را جمع می کند می گوید مناظره ها...
کد خبر: ۶۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲


دیوار را به آسانی فروبریزد چنین اقداماتی نه فقط به...
کد خبر: ۶۹۳۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲


گفتگویی تحلیلی به آفتاب یزد می گوید بخشی از آن... خود به آفتاب یزد می گوید هم متعجبم هم متاسف... اعتراضات روحانی به آفتاب یزد می گوید باور کنید صدای...
کد خبر: ۶۹۱۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰


به خبرنگار آفتاب یزد می گوید وقتی این موضع آقای... که در میدان هفت تیر تهران با پرسش گزارشگر آفتاب... یزد مبنی بر این موضع همتی به عنوان نامزد مدعی...
کد خبر: ۶۹۱۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰


دومین مناظره تلویزیونی سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به... کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در ابتدای مناظره دوم در... شود =عبدالناصر همتیعبدالناصر همتی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در... زاکانیعلیرضا زاکانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در پاسخ به...
کد خبر: ۶۹۰۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹


۸۰ابوالفضل ظهره وند در گفتگو با آفتاب یزد با اشاره...
کد خبر: ۶۸۸۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸


کد خبر: ۶۸۸۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸


کد خبر: ۶۸۸۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸


کد خبر: ۶۸۷۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۷