رئیسی پیشتاز است ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۶
نوبت مردم ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۵
نفتالی تندروتر از بی بی ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۲
پرسشگری نامزدها یک نشانه است! ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۱
از سالمندان خجالت نمی‌کشید؟ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۸