كرونا؛٢ استان تعطيل- ١١استان قرمز

اين روزها بسياري از استان‌هاي کشور با افزايش حجم تعداد مبتلايان با کرونا مواجه شده‌اند و در بسياري از شهرها ظرفيت بيمارستا‌ن‌هايشان پرشده است.

خزان اينستاگرام ازسوي بهارستان؟

«تخريب آسان اما ساختن سخت است». اين ضرب‌المثل قد‌‌يمي د‌‌ر بسياري از امور کارکرد‌‌ د‌‌ارد‌‌ و شايد‌‌ بتوان آن را به رويکرد‌‌ اخير نمايند‌‌گان مجلس يازد‌‌هم که هنوز از راه نرسيد‌‌ه بناي مقابله با د‌‌ولت گذاشته‌اند‌‌ تعميم د‌‌اد‌‌.

لگدپرانی اروپا نتیجه بی‌توجهی به هشدارها

تصویب قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌به کارگردانی سه کشور اروپایی عضو برجام علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران از ابعاد مختلفی قابل بررسی است.

ماجرای تدفين فوت‌ شدگان كرونا در خرمشهر

در شرايطي دولت اعلام کرده که درمان کرونا رايگان است و حداکثر 10‌درصد از هزينه‌هاي درمان از بيماران دريافت مي‌شود، مسئولان اين موضوع را شايعه‌سازي رسانه‌هاي معاند مي‌دانند، اما گويا همه بيماران کرونايي به‌صورت رايگان درمان نمي‌شوند.

موج دوم كرونا؛ هرساعت١٠٠نفر

تعداد مبتلايان به کرونا در کشور و به‌تبع آن شهرهايي با وضعيت قرمز همچنان سير صعودي را دنبال مي‌کند و در شرايطي که محدوديت‌هاي اصناف و اجتماعات در اين رابطه برداشته شده و مردم تا حد زيادي در مواجهه با اين ويروس دچار روزمرگي شده‌اند.

كرونا در وضعيت قرمز ادامه دارد

در اين‌روزها شيب نموداري کرونا در حال افزايش است و اين امر را مي‌توان در آمار رسمي تعداد مبتلايان روانه به وضوح ديد، مراجعه بيماران جديد در استان‌هاي تهران، خراسان رضوي و بوشهر بيمارستان‌ها در حال افزايش است و کماکان استان‌هاي خوزستان، آذربايجان غربي، هرمزگان، کردستان و سيستان و بلوچستان در وضعيت قرمز قرار دارند.

7 سال عقبگرد با شعار «به عقب برنمی‌گردیم»!

هفت سال پیش بود که دولت تدبیر و امید با حمایت تمام‌قد اصلاح‌طلبان و با شعار «به عقب برنمی‌گردیم» سکان اداره کشور را به دست گرفت.

«آرمان ملي» از شفافيت آراي نمايندگان در مجلس يازدهم گزارش مي‌دهد

سال گذشته بود‌‌ که د‌‌ر بحبوحه مسائل ريز و د‌‌رشت مطروحه د‌‌ر مجلس د‌‌هم بحث شفافيت آراي نمايند‌‌گان جنجال‌ساز شد‌‌ و بسياري از نمايند‌‌گان را به واکنش واد‌‌اشت. موافقان شفافيت را از نقاط مثبت براي ايجاد‌‌ اعتماد‌‌ د‌‌ر جامعه و روشنگري تصميمات مجلس د‌‌ر منظر و مرآي مرد‌‌م مي‌د‌‌انستند‌‌.

مترو؛ كانون موج دوم كرونا

مجموع بيماران کرونا د‌ر کشور به 173‌هزار و 832 نفر رسيد‌ و از اين تعد‌اد‌ تاکنون 8‌هزار و 351 نفر د‌ر کشور جان خود‌ را از د‌ست د‌اد‌ه‌اند‌. بنا بر اعلام سخنگوي وزارت بهد‌اشت و د‌رمان از يکشنبه (18 خرد‌اد‌) تا د‌وشنبه (19 خرد‌اد‌) د‌و‌هزار و 43 بيمار جد‌يد‌ مبتلا به کوويد‌19 د‌ر کشور شناسايي شد‌‌ه‌اند‌ و 70 بيمار جان خود‌ را از د‌ست د‌اد‌ند‌.

شهرهای آمریکا سراسر در اعتراض

هشت روز از مرگ جورج فلويد مي‌گذرد و آمريکاي بحران زده با مردمي روبه‌رو است که يکصدا خواسته خود را فرياد مي‌زنند: «جان سياهان ارزشمند است».