کد خبر: ۳۷۸۲
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۲
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
گزارش «آرمان ملي» از نخستين جلسه دادگاه مديران سابق بانک مرکزي جزئيات رشوه‌هاي ميلياردي بدهکاران ارزي به برخي مديران بانک مرکزي آرمان ملي: اولين جلسه دادگاه برخي از مديران سابق بانک مرکزي در مجتمع قضائي امام خميني (ره) تهران به رياست قاضي مسعودي مقام برگزار شد.

گزارش «آرمان ملي» از نخستين جلسه دادگاه مديران سابق بانک مرکزي جزئيات رشوه‌هاي ميلياردي بدهکاران ارزي به برخي مديران بانک مرکزي آرمان ملي: اولين جلسه دادگاه برخي از مديران سابق بانک مرکزي در مجتمع قضائي امام خميني (ره) تهران به رياست قاضي مسعودي مقام برگزار شد. در اين جلسه نماينده دادستان کيفرخواستي که مربوط به مشخصات متهمين و نوع اتهام آن‌ها بود را قرائت کرد و متهمان اسد بيگي و سجاد به دفاع از خود پرداختند و نماينده دادستان نيز اتهامات آنها را برشمرد.
نخستين جلسه
در ابتداي جلسه قاضي مسعودي مقام ضمن تفهيم مواد 193 و 194 قانون آيين دادرسي کيفري، با قرائت اسامي متهمان پرونده از شاه محمدي نماينده دادستان خواست در جايگاه قرار گيرد و کيفرخواست را قرائت کند. ميزان نوشت،شاه محمدي نماينده دادستان گفت: متهم اميد اسدبيگي ارتباط بسيار نزديکي با دو نفر از مديران سابق اداره اموال بين‌الملل بانک مرکزي به اسامي محسن صالحي و سيد رسول سجاد داشته است؛ گزارش سازمان اطلاعات سپاه استان تهران نشان‌دهنده ارتباطات غيرمتعارف متهم اميد اسدبيگي با سيد رسول سجاد است، به‌نحوي که در زمان تعطيلي بانک مرکزي اميد اسدبيگي يکي از افرادي بوده است که به دفتر متهم سيد رسول سجاد رفت و آمد مي‌کرد. وي ادامه داد: گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بيان‌کننده آن است که متهم اميد اسدبيگي جهت کارگزاري بانک مرکزي و تخصيص نوع ارز‌هاي دولتي براي واردات خط توليد شرکت رشوه‌هايي را به متهم رسول سجاد پرداخت کرده است. شاه محمدي بيان کرد: متهم مجتبي کحال‌زاده به صراحت اظهار داشته شرکت معتمد پارسه و اميد اسدبيگي در موارد متعدد مبالغي را به‌صورت سکه و ارز به مديران سابق بانک مرکزي از جمله رسول سجاد و محسن صالحي پرداخت کرده‌اند به‌طوري که يک مرتبه تعداد 50 عدد سکه تمام بهار آزادي به دستور اميد اسدبيگي توسط يکي از مديران سابق خود به نام سيد وحيد حسيني تهيه و در بانک مرکزي تحويل رسول سجاد شده است. نماينده دادستان ادامه داد: متهم کحال‌زاده در اقاريرش از پرداخت 50 عدد سکه تمام بهار آزادي براي دو ماه قبل از دستگيري و 200 عدد سکه تمام بهار آزادي از سال 91 تا 96 و همچنين اينکه اميد اسدبيگي بابت قرارداد کارگزاري تعداد 200 عدد سکه تمام بهار آزادي به متهم محسن صالحي داده است، سخن گفته است. نماينده دادستان گفت: طبق بررسي‌هاي صورت گرفته متهم اميد اسدبيگي ارتباطات نزديکي با رسول سجاد و محسن صالحي داشته است؛ شاه محمدي ادامه داد: طبق تحقيقات صورت گرفته مشخص شد محسن صالحي به‌عنوان يکي از مديران سابق بانک مرکزي از زماني که سرپرستي يکي از اتاق‌هاي بانک مرکزي را برعهده گرفت، افرادي که به نامبرده مراجعه داشتند و او ارتباطات ناسالمي را برقرار مي‌کرده و مبالغ نامشروعي را به‌صورت وجوه نقد و وجوه ارزي و دلاري و سکه‌هاي تمام بهار آزادي، املاک متعدد و ماشين‌هاي مدل بالا براي خود تحصيل و از ضعف نظارت سيستم بانکي استفاده مي‌کرد.
متهمين پرونده
نماينده دادستان در بخش دوم کيفرخواست که مربوط به مشخصات متهمين و نوع اتهام آن‌ها بود، گفت: اميد اسدبيگي فرزند احسان‌ا... متهم رديف اول پرونده است. وي متهم به پرداخت رشوه‌هاي متعدد به مديران بانک مرکزي، بانک کشاورزي و وزارت صمت شامل يک‌ميليارد و 500‌ميليون تومان وجه نقد، 100 سکه تمام بهار آزادي و 12‌هزار دلار آمريکا به متهم محسن صالحي و 800 سکه تمام بهار آزادي به متهم سيد رسول سجاد است. همچنين وي متهم به پرداخت رشوه به متهم فرشاد طالبي به ميزان يک‌ميليارد و 500‌ميليون تومان وجه نقد و 50‌هزار دلار آمريکا است. نماينده دادستان افزود: وي 50‌هزار دلار آمريکا نيز به متهم مهدي توسلي رشوه داده است. جعل اسناد رسمي و اسناد عادي، جعل مهر‌هاي شرکت خارجي فروشنده کالا، استفاده اسناد مجعول در اسناد رسمي و عادي و استفاده از مهر‌هاي جعلي خارجي براي ثبت سفارشات کالا‌هاي اساسي و تخصيص ارز‌هاي دولتي و رفع تعهدات ارزي با همکاري متهمين مهرداد رستمي، مجتبي کحال‌زاده و جواد بصيراني و مرتضي منزوي از ديگر اتهامات اميد اسدبيگي است. وي افزود: مهرداد رستمي چگني فرزند ميرمحمد متهم رديف دوم اين پرونده است. وي به جعل اسناد رسمي و اسناد گمرکي و پروانه‌هاي سبز گمرکي به نام گمرک خرم‌آباد و استفاده از اين اسناد مجعول جهت رفع تعهدات ارزي شرکت درياي نور زئوس در بانک اقتصاد نوين متهم است. نماينده دادستان افزود: متهم رديف سوم مجتبي کحال زاده فرزند اکبر به جعل اسناد عادي و مهر‌هاي شرکت خارجي فروشنده کالا و استفاده از اسناد مجعول براي ثبت سفارش‌ها را در وزارت صمت و تخصيص ارز‌هاي دولتي در شبکه بانکي کشور با همکاري متهم اميد اسد بيگي و مهرداد رستمي متهم است. وي ادامه داد: جواد بصيراني فرزند علي متهم رديف چهارم پرونده است. مشارکت در جعل اسناد و مهر شرکت‌هاي خارجي فروشنده کالا و همينطور استفاده از اسناد مجعول عادي و مهر جعلي براي انجام ثبت سفارش واردات کالا‌ها به نام شرکت معتمد پارس با همکاري اميد اسدبيگي و محسن صالحي از ديگر اتهامات وي است. نماينده دادستان افزود: اکبر لارجاني متهم رديف پنجم پرونده به مشارکت در جعل اسناد عادي و جعل مهر شرکت خارجي و استفاده از سند مجعول عادي و مهر جعل براي ثبت سفارش متهم است. نماينده دادستان گفت: بررسي فني جريان مالي حساب‌هاي متهم محسن صالحي نشان مي‌دهد وي به نام افراد مختلف استفاده مالي کرده است. وي بيان کرد: همچنين گزارش‌هاي متعدد سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسي کل کشور، سازمان اطلاعات استان تهران و مدارک ارائه شده از شکايت‌هاي بانک کشاروزي، بانک رفاه کارگران، بانک سرمايه، بانک مسکن و بانک اقتصاد نوين از جمله ديگر موارد است.
به رشوه‌دهنده مدال نمي‌دهند
متهم اسدبيگي با قرار گرفتن در جايگاه گفت: من روزانه 800‌ميليون حقوق مي‌دهم در حالي که سرکار نمي‌روم، اگر يکي دو ماه ديگر نيز سرکار نروم شرکت هفت تپه از بين مي‌رود. اگر نماينده دادستان دلش براي کشور مي‌سوزد من هم دلم براي کشور مي‌سوزد، 20 نفر مي‌خواهند شرکت را دولتي کنند. نماينده دادستان خطاب به متهم اسدبيگي گفت: شما گفتيد بايد مدال افتخار به من بدهند درحالي که دادسراي تهران به کسي که ارز دولتي را در بازار آزاد مي‌فروشد و در بازار ارز کشور اخلال ايجاد مي‌کند و رشوه داده و جعل مي‌کند مدال افتخار نمي‌دهد بلکه براي او کيفرخواست صادر مي‌کند. شاه محمدي يادآور شد: شما از مسئولان نام مي‌بريد و در رسانه‌ها نيز فعال بوده و به‌دنبال حاشيه سازي براي پرونده خود هستيد؛ پرونده شما شفاف است. در ادامه نماينده دادستان خطاب به متهم اسدبيگي گفت: شما دنبال حاشيه نرويد زماني که اسناد ارايه مي‌شود هيچ‌دفاعي نداريد، در مرحله مقدماتي اقرار کرديد که رشوه پرداخت کرديد. نماينده دادستان کيفي پر از سکه را در دادگاه نشان داد و گفت: کتمان کافي است اين‌ها قريب به 400 سکه است که بسته بندي سکه‌ها مربوط به صرافي پسرعموي شماست؛ اين سکه‌ها از منزل سجاد و صالحي کشف شده است. شاه محمدي گفت: امروز با افرادي مواجه هستيم که رشا را قرض يا سرمايه‌گذاري در بورس مي‌دانند.‌
نام:
ایمیل:
* نظر: